Zamówienia publiczne Nowe zasady

Zamówienia publiczne Nowe zasady

99 zł 77.03 zł

Garbarczuk Ewa


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381072342
Rok wydania: 2017

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych.
Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia spowodowała duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. W opracowaniu znajdują się wskazówki:
- jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz na co zwrócić szczególną uwagę,
- jak zachować się na etapie realizacji umowy,
- jak wyszukać interesujące postępowanie, a następnie jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Stan prawny książki 15 stycznia 2017 r.