Zamówienia publiczne po nowelizacji

Wojciech Hartung


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 8360235508
Rok wydania: 2007

Zamówienia publiczne po nowelizacji

zamówienia publiczne bez tajemnic! Książka jest adresowana do osób przygotowujących i prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności: * zawiera omówienie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w aktualnym stanie prawnym, * wskazuje na zmiany przepisów ustawy, * omawia zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób udzielających zamówień, * omawia stosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych, * przedstawia propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień, * zawiera ważniejsze orzeczenia w zakresie zamówień publicznych. Znajomość tych zagadnień istotna jest również dla wykonawców - uczestników postępowań o udzielenie zamówienia i jest podstawą do efektywnego konkurowania o pozyskanie zamówienia.