Zamówienia publiczne po zmianach Komentarz

Arkadiusz Szyszkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 8374263164
Rok wydania: 2006

Zamówienia publiczne po zmianach Komentarz Ujednolicony tekst ustawy. Tabelaryczne zestawienie zmian

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. wprowadzono wiele fundamentalnych zmian w Prawie zamówień publicznych. Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz z wyróżnieniem wprowadzonych zmian. Tabela zestawiająca dotychczasowe i nowe przepisy szczególnie cenna dla praktyków, ułatwia orientację w najnowszym stanie prawnym.