Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Hanna Lewandowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 8372517395
Rok wydania: 2007

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Książka jest efektem długoletnich badań nad zachowaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych. Przedstawia decyzje podejmowane przez podmioty sektora ochrony zdrowia w powiązaniu ze zmianami, jakie zachodziły w organizacji sektora.