Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

96 zł 73.37 zł

Paweł Granecki


Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.
Isbn: 8388904929
Rok wydania: 2007

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP

Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W kolejnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia prawne dotyczące poszczególnych trybów zamówień publicznych, zamieszczone wzory obowiązujących dokumentów oraz przedstawiony pełny katalog obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Autorzy poświęcili również dużo uwagi omówieniu poszczególnych konstrukcji prawnych zawartych w przepisach ustawy, uwzględniając z jednej strony obowiązujące orzecznictwo, z drugiej zaś ukształtowaną praktykę udzielania zamówień publicznych. Za szczególnie cenne, należy uznać, zawarte w treści opracowania, wzory dokumentów wraz z omówieniem ich istotnych elementów oraz interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych. Całość opracowano według stanu prawnego obowiązującego od dnia 11 czerwca 2007 (ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2007 r.).