Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Marek Krawczak

Książka ze zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej Studium przeb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ewa Bończak Kucharczyk

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Nowe rodzaje najmu. Gospodarowanie zas

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zatrudnienia

Prawo zatrudnienia

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy repreze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpańs

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie karne

Postępowanie karne

Michał Rusinek

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

Izabella Gil

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odnie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Artur Olszewski

W komentarzu szczegółowo omówiono zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych

Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych

Bernard Łukańko

W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne

Grzegorz Jędrejek

W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wypalenie zawodowe u nauczycieli

Wypalenie zawodowe u nauczycieli

Jarosław Kordziński

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex

Komentarze praktyczne

Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy

Sektor publiczny w praktyce

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Maciej Nałęcz

W 2019 r. nastąpiły przełomowe zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych i dok

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny orzecznictwo

Kodeks cywilny orzecznictwo

Jacek Gudowski

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1917–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1828–2019,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

Gertruda Uścińska

Unikatowa na rynku wydawniczym publikacja dotycząca prawa ubezpieczeń społecznych, która uwzglę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 roku, w tym: zmiany dotyczące prowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach ośw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polecane działy

Polecane książki