Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej praktyczny komentarz

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej praktyczny komentarz

189 zł 139.91 zł

Marcin Śledzikowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046615
Rok wydania: 2019

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej praktyczny komentarz problemowy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza nowe, nieznane wcześniej rozwiązania w polskim prawie. Ich celem jest zapewnienie możliwie płynnego przekazania firmy następcom przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci. Autorzy publikacji skupili się nie tylko na skomentowaniu nowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, wiele uwagi poświęcono również omówieniu zmian w innych, powiązanych przepisach prawa, w tym m.in.: Kodeksie pracy, prawie cywilnym, prawie podatkowym. Ten praktyczny komentarz skierowany jest zarówno do osób, które z zagadnieniami zmiany pokoleniowej już spotykają się w praktyce, jak również i do tych, które w najbliższej przyszłości mogą stanąć przed koniecznością przekazania firmy następcom czy choćby podjęcia współpracy z zarządcą sukcesyjnym.

W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- zasady prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
- funkcjonowanie zarządu sukcesyjnego – szczegółowe omówienie poszczególnych problemów związanych z jego ustanowieniem, zakresem obowiązków i czynności podejmowanych przez zarządcę, zasadami ponoszenia odpowiedzialności, po sprawy związane z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego;
- kontynuacja zawartych umów cywilnoprawnych;
- kontynuacja stosunków pracowniczych po śmierci pracodawcy;
- pozycja i prawa małżonka zmarłego przedsiębiorcy;
- sukcesja stosunków z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, korzystanie z numeru NIP przedsiębiorstwa w spadku, obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe przedsiębiorstwa w spadku;
- konsekwencje po śmierci przedsiębiorcy w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. kontynuacja rozliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, karcie podatkowej), sukcesja w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym, a także w pozostałych podatkach;
- powoływanie prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą oraz możliwość sprawowania zarządu sukcesyjnego przez prokurenta;
- zarząd sukcesyjny a postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Jednym z obszarów wiążących się z najwyższym stopniem ryzyka dla przedsiębiorców indywidualnych jest sukcesja – przekazanie przedsiębiorstwa następcom.
Co się stanie, gdy zabraknie właściciela jednoosobowej firmy?
Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?
-
-