Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne Olgierd Lissowski

Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne Olgierd Lissowski

56 zł 51.69 zł

Olgierd Lissowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Contact
Isbn: 9788360251263
Rok wydania: 2009

Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne Olgierd Lissowski

Temat pracy dotyczy zarządzania publicznego obejmującego rozległe obszary współczesnego życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego w kraju i na świecie. Jest to stosunkowo młoda dziedzina zarządzania, nabierająca coraz większego znaczenia w ramach poszczególnych krajów, a zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej obejmującej swym zasięgiem coraz więcej państw. Różni się ona w sposób istotny od tradycyjnego zarządzania w biznesie. Jako dyscyplina naukowa zawiera odmienne treści od dotychczasowej dyscypliny organizacja i zarządzanie. Ta nowa dyscyplina czerpie z dorobku kilku dziedzin, a zwłaszcza z dorobku prawa administracyjnego, polityki gospodarczej i społecznej oraz politologii. Prof. zw. dr hab. Bohdan Gruchman