Zarządzanie ryzykiem cen transferowych
Bestseller

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

169 zł 143.73 zł

Milena Kaniewska Środecka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280280
Rok wydania: 2017

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932 ze zm.). Zmiany te weszły w życie 1.1.2017 r. i miały na celu dostosowanie obowiązującego prawa do rekomendacji OECD dotyczących Cen Transferowych. Publikacja Zarządzanie ryzykiem cen transferowych zawiera omówienie m.in. następujących zagadnień:
-
- rozdział 1 – omawia skomplikowaną problematykę cen transferowych w kontekście międzynarodowym i krajowym;
- rozdział 2 – poświęcony jest rozwiązaniom obowiązującym od 2017 r., w tym m.in.:
- terminowi sporządzenia dokumentacji podatkowej,
- obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji o wartości poniżej limitów,
- obowiązkowi sporządzenia przez polskich podatników master file w przypadku jego braku w grupie kapitałowej,
- dokumentacji lokalnej – tzw. local file,
- analizie porównywalności,
- dokumentacji grupowej – tzw. master file;
- rozdział 3 – skupiony jest na metodach ustalania cen:
- metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
- metoda rozsądnej marży (koszt plus),
- metoda ceny odsprzedaży,
- metoda marży transakcyjnej netto (TNMM),
- metoda podziału zysku;
- rozdział 4 – stanowi omówienie kluczowych obszarów ryzyk cen transferowych:
- dokumentacja cen transferowych,
- holdingi,
- restrukturyzacje,
- niedostateczna kapitalizacja,
- nieodpłatne gwarancje,
- pożyczki;
- rozdział 5 – opisuje natomiast proces zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz wskazuje kluczowe obszary działań, które powinny zostać podjęte przez podatników zarówno na etapie transakcji jak i w trakcie jej realizacji:
- weryfikacja transakcji ex ante,
- audyt transakcji z podmiotami powiązanymi,
- spójna polityka cen transferowych w grupie podmiotów powiązanych,
- dokumentacja podatkowa,
- restrukturyzacja działalności gospodarczej,
- dowody realizacji transakcji z podmiotem powiązanym.

Publikacja Zarządzanie ryzykiem cen transferowych przeznaczona jest przede wszystkim dla:
-
- przedsiębiorców,
- pracowników administracji skarbowej,
- doradców podatkowych,
- specjalistów w zakresie cen transferowych,
- menadżerów podatkowych,
- głównych księgowych,
- radców prawnych, sędziów.