Zarządzanie ryzykiem w jsfp
Bestseller

Zarządzanie ryzykiem w jsfp Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/16

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych Wstęp 1. Akty prawne w zakresie zarządzania ryzykiem 2. Nowe zarządzanie publiczne i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek administracji publicznej 3. System kontroli wewnętrznej jako fundament systemu kontroli zarządczej 3.1. Wytyczne komitetu COSO 3.2. Międzynarodowa organizacja najwyższych organów kontroli (INTOSAI) 3.3. Zmienione standardy kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu 3.4. Zarządzanie ryzykiem w zakresie zwalczania nadużyć finansowych Unii Europejskiej 3.5. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 3.6. Wsad do polityki zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem obowiązków wynikających z zarządzania ryzykiem korupcyjnym i nadużyć finansowych 4. Wskazówki dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie budowy systemu zarządzania ryzykiem 4.1. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem na poziomie jednostki 4.2. Wdrożenie standardu nr 5 – Misja 4.3. Wdrożenie standardu nr 6 – Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 4.4. Wdrożenie standardu nr 7 – Identyfikacja ryzyka 4.5. Wdrożenie standardu nr 8 – Analiza ryzyka 4.6. Wdrożenie standardu nr 9 – Reakcja na ryzyko 4.7. Zarządzanie rejestrem ryzyka 5. Wzór polityki zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych 6. Narzędzie do zarządzania ryzykiem LISTA KONTROLNA Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych