Zarządzanie zasobami ludzkimi Armstrong Taylor najlepsza książka z zarządzania zasobami ludzkimi
Bestseller

Zarządzanie zasobami ludzkimi Armstrong Taylor najlepsza książka z zarządzania zasobami ludzkimi

189 zł 138.63 zł

Michael Armstrong


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326481628
Rok wydania: 2016

Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor

Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynagradzanie, zaangażowanie pracowników, polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.

Nowe wydanie tego dzieła uzupełniono o następujące zagadnienia:

- międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
- wynagradzanie specjalnych grup pracowników,
- wyniki nowych projektów badawczych ukazujących funkcjonowanie ZZL w praktyce.

W każdym rozdziale wyszczególniono kluczowe pojęcia i terminy z zakresu ZZL oraz sformułowano pytania pozwalające zarówno studentom, jak i praktykom zweryfikować zdobytą wiedzę.