Zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością, strategiczne, inżynieria produkcji

 1. Mediacje Teoria i praktyka
  Mediacje Teoria i praktyka
  Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konflikt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381241908 Autor: Rafał Morek
  Wolters Kluwer Polska
 2. Techniki decyzyjne i organizatorskie
  Techniki decyzyjne i organizatorskie
  Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została p ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8388166549 Autor: Jezry Supernat
  Kolonia Limited - Wrocław
 3. Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka
  Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka
  Książka jest też bogatym źródłem wiedzy dla teoretyków zarządzania, studentów i wykładowców. Zainteresuje także osoby luźniej związane z zarządzaniem, które chciałyby pełniej zrozumieć to, co ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381240475 Autor: Tadeusz Oleksyn
  Wolters Kluwer Polska
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor
  Zarządzanie zasobami ludzkimi Michael Armstrong Stephen Taylor
  Podręcznik Michaela Armstronga i Stephena Taylora jest kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują wszystkie najważniejsze obszary tej dziedziny, takie jak rekrutacja, zarzą ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326481628 Autor: Michael Armstrong
  Wolters Kluwer Polska
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zarządzanie zasobami ludzkimi Wybrane aspekty
  Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, któ ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380855175 Autor: Tomczak Michał
  Difin
 6. Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących
  Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących
  Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultury organizacji i jej zmiany w pożądanym kierunku. Teoretycz ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326480799 Autor: Cameron Kim
  Wolters Kluwer Polska
 7. Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
  Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów
  Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządza ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920736 Autor: Moore Christopher
  Wolters Kluwer Polska
 8. Unormowania compliance w korporacjach
  Unormowania compliance w korporacjach
  Praktyka wskazuje ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzu ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077866 Autor: Braun Tomasz
  Wolters Kluwer
 9. Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
  Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
  Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze, niemające praktycznie konkurencji w sektorze prywatnym. Akredytacja podmiotów leczniczych oznacza: branżowość ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076487 Autor: Małgorzata Jabłońska
  Wolters Kluwer Polska
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
  W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,- podmio ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380923683 Autor: Oleksyn Tadeusz
  Wolters Kluwer