Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

99 zł 78.10 zł

Agnieszka Ślązak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607247
Rok wydania: 2019

ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

Książka przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.:

jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli pracownica w czasie urlopu rodzicielskiego pracuje u swojego pracodawcy,
jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, gdy przychód pracownika przekroczył maksymalny pułap podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym,
co zrobić, jeżeli pracodawca okresowo przyznał pracownikowi składnik wynagrodzenia,
jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli pracownikowi zmienił się wymiar jego czasu pracy.
Autorka przedstawia szczegółowe omówienie zasad, które powinny być stosowane przez płatników składek wypłacających zasiłki, a także katalog dokumentów, które należy złożyć do wypłaty każdego zasiłku. Całość uzupełnia aneks zawierający wzory wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych.