Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

119 zł 87.67 zł

Anna Reda Ciszewska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242349
Rok wydania: 2017

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W komentarzu autorki omówiły m.in. zmiany, które dotyczą:

- ograniczenia okresu, w jakim dany pracownik tymczasowy może pracować dla jednego pracodawcy,
- wprowadzenia większej ochrony pracownic w ciąży,
- zasad wypłacania wynagrodzenia urlopowego.

W komentarzu oprócz szczegółowego omówienia przepisów komentowanej ustawy przywołano także dorobek doktryny i judykatury na temat pracowników tymczasowych z ostatnich lat.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz będzie pomocny dla pracowników działów HR, agencji pracy tymczasowej oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się doradztwem z zakresu prawa pracy.