Zbiór cywilny PLUS 2020

Zbiór cywilny PLUS 2020

Wolters Kluwer


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381075817
Rok wydania: 2020

Zbiór cywilny PLUS 2020

Stan prawny na 19.04.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 8) KODEKS CYWILNY od 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw poz. 459) od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185;
oczekuje na podpis Prezydenta RP) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO od 10 stycznia 2017 r. - ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dziennik Ustaw poz. 1823) od 18 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 85) od 15 lutego 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 187) od 1 marca 2017 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1311 ze zm.) od 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw poz. 1948 ze zm.) od 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 768) od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185;
oczekuje na podpis Prezydenta RP) od 12 lipca 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 67) od 30 czerwca 2018 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., SK 71/13 (Dziennik Ustaw poz. 2199) od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1634) DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185;
oczekuje na podpis Prezydenta RP) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY od 30 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw poz. 682) KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH od 18 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 85) Zbiory przepisów