Zmiany w podatkach i księgowości Hołda

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda

169 zł 151.57 zł

Artur Hołda


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584616
Rok wydania: 2019

Zmiany w podatkach i księgowości 2018

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.

W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):

wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,
wybrane zmiany w zakresie PFRON, kadr oraz ZUS (wyszczególniono jedynie te z nich, które są ważne dla księgowych).
W książce omawiamy m.in. następujące zagadnienia:

Zmiany w podatkach dochodowych
Tabela zmian w CIT,
Tabela zmian w PIT,
Uchylenia obowiązku ogłoszeń o zarejestrowaniu i wykreśleniu PGK w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
Opodatkowania przychodów osiąganych na terytorium RP przez nierezydentów,
Poszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z podatku,
Straty z lat ubiegłych,
Informacji o zmianie roku podatkowego,
Ceny transferowe,
Waluty wirtualne,
Pakiet wierzytelności,
Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału,
Pracownicze plany kapitałowe,
Samochód w firmie – leasing oraz nabycie pojazdu,
Koszty podatkowe pracy wspólników, ich dzieci i małżonków,
Składki na rzecz organizacji do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa,
Rozliczenie kosztów eksploatacji pojazdów,
Rozliczanie składki OC i AC – w szczególności rozważania czy są to koszty używania,
Zwolnienia przychodów z odsetek i dyskonta od obligacji (wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euro obligacji) i podobnych dochodów pasywnych,
Obniżenie stawki podatku,
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box),
Podatek minimalny – podatek od nieruchomości komercyjnych,
Zmiany w zakresie obowiązków płatnika (w tym opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego),
Usankcjonowanie posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji,
Exit tax dla osób fizycznych,
Odpisanie w koszty należności utraconych.
Zmiany w VAT
Tabela zmian w VAT,
Opodatkowaniu bonów i transakcji dokonywanych za bony,
Procedura szczególna rozliczania VAT od usług elektronicznych w tzw. małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS),
Ulga na złe długi,
Uproszczenia w zakresie zwrotu VAT,
Wiążąca informacja stawkowa (WIS).
Zmiany w kasach rejestrujących
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania,
Zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania,
Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania,
Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
Zmiany w Ordynacji podatkowej
Ogólny opis zmiany w Ordynacji podatkowej,
Schematy podatkowe.
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Elektroniczne przesyłanie sprawozdań,
Zmiany w zakresie JPK.
Zmiany w zakresie prawa pracy oraz ZUS
Akta osobowe oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej w 2019 r.,
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 r.,
Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy.
Zmiany w zakresie PFRON