Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
Bestseller

Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej

179 zł 169.05 zł

Artur Hołda


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984959
Rok wydania: 2020

Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej

Ważne zmiany 2020 Tarcza antykryzysowa w książce zobacz:
Omówienie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r.
Szczegółowy opis zmian związanych z kolejnymi tzw. tarczami antykryzysowymi.
Wskazanie przełomowych wyroków sądowych NSA,
Odwołania do komunikatów MF oraz wyjaśnień podatkowych MF,
Projektowane zmiany, które ustawodawca zamierza wprowadzić w 2020 r.,
Praktyczne tabele wyszczególniające wszystkie zmiany,
Wyjaśnienie problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów.
Kompleksowe opracowanie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS i prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. z uwzględnieniem zmian związanych z tzw. tarczą antykryzysową. W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa rok 2020 przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w całej gospodarce, a w konsekwencji w rozwiązaniach podatkowych, księgowych, kadrowych i ZUS. Zmiany dla działalności gospodarczej zostały wprowadzone przez ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), która wprowadziła zmiany do ponad 60 ustaw. Później pojawiły się kolejne akty prawne dające wytchnienie przedsiębiorcom. Chodzi m.in. o ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czy tez ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Oprócz tych wszystkich ważnych dla przedsiębiorców zmian wprowadzanych przez kolejne tarcze antykryzysowe należy pamiętać o innych ważnych zmianach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie CIT i PIT wprowadzono odpowiednio 14 oraz 19 nowelizacji. Nieco mniej liczne (bo „tylko" 4), ale bardzo ważne były modyfikacje w zakresie VAT oraz w zakresie Ordynacji podatkowej (aż 9 nowelizacji). Pamiętajmy też o ważnych (choć mniej licznych) zmianach w zakresie podatków lokalnych, prawa pracy, ZUS, rachunkowości, KSH czy też postępowaniu egzekucyjnym (aż 3 ważne nowelizacje). Publikacja zawiera:
Szczegółowy opis zmian związanych z kolejnymi tzw. tarczami antykryzysowymi.
Kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. Sprawdź pełny opis zmian >
Praktyczne tabele wyszczególniające wszystkie zmiany jakie weszły w życie w III kwartale 2019 r. oraz w 2020 r.
Wskazanie przełomowych wyroków sądowych NSA, które mają wpływ na praktykę działalności gospodarczej.
Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów.
Odwołania do komunikatów MF oraz wyjaśnień podatkowych MF (m.in. w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, podatku u źródła, czy też ostatnimi dotyczący samochodów).
Schematy obrazujące opisywane zagadnienia.
Przedstawienie najważniejszych interpretacji podatkowych oraz wyjaśnień MF w zakresie opisywanych zagadnień.
Projektowane zmiany jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2020 r. (transakcje wewnątrzwspólnotowe, podatek u źródła i inne).