Kodeks cywilny i karny 2020 PLUS - zbiór przepisów prawnych wyd. Wolters

 1. Prawo Cywilne Przepisy 2017
  Prawo Cywilne Przepisy styczeń 2020
  Przepisy 2020” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawy z dnia 17 listopada 196 ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788366265868 Autor: Kaszok Agnieszka
  Od.Nowa
 2. Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2018
  Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2020
  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876995 Autor: Seria z paragrafem
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami
  Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami Stan prawny 10 marca 2020 roku
  Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ze schematami. Publi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876346 Autor: Wojciech Piątek
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks karny wykonawczy Twoje Prawo
  Kodeks karny wykonawczy Twoje Prawo
  Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982962 Autor: Twoje Prawo
  C.H. Beck
 5. Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018
 6. Konstytucja biznesu Zbiór przepisów
  Konstytucja biznesu Zbiór przepisów Stan prawny na 2020 rok
  Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870870 Autor: Seria z paragrafem
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Beck
  Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące Beck
  Teksty ustaw Becka z kodeksu pracy zawierają:- Kodeks pracy - Państwowa Inspekcja Pracy - Organizacje pracodawców - Związki zawodowe - Minimalne wynagrodzenie za pracę - Dni wolne od pracy - Rozwiązywanie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788325590895 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Zbiór karny PLUS 2017
  Zbiór karny PLUS
  Stan prawny na 05.05.2017 r.Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 8)KODEKS KARNY- od 1 marca 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 244)- od ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381076166 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer
 9. Zbiór cywilny 2017 PLUS
  Zbiór cywilny PLUS 2020 LEX
  Stan prawny na 29.08.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 9) KODEKS CYWILNY od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzyteln ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381240314 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer
 10. Zbiór karny 2017 PLUS
  Zbiór karny PLUS 2020
  Stan prawny na 31.08.2017 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 9) KODEKS KARNY od 31 maja 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381240291 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer